Για τα μαθήματα του Λυκείου

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Με την εφαρμογή των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επιδιώκεται όχι μόνο η απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο περιβάλλον αλλά κυρίως η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών και η ευαισθητοποίηση για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος.

 

Για τη χημεία της Β Λυκείου μέσα από το moodle

Για τη χημεία της Α΄Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014-15