ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧH ΣTA  ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ


   Το Πτελεό έχει πανάρχαια ιστορία, προυπήρχε και στην προομηρική ακόμη εποχή. Ο Όμηρος στην Ιλιάδα αναφέρει το Πτελεό ως μία σημαντική πόλη του βασιλείου του Πρωτεσίλαου.
   Και μία σημαντική πόλη, όπως το Πτελεό, από το λιμάνι της οποίας, αναχώρησε για τον Τρωικό Πόλεμο ένας από τους μεγαλύτερους στόλους εκείνης της εποχής στην Ελλάδα, που τον αποτελούσαν σαράντα καράβια, "τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες", όπως ήταν ο στόλος του Πρωτεσίλαου, ασφαλώς δεν δημιουργήθηκε σε λίγα χρόνια. Υπήρχε και άκμαζε από πολλά χρόνια πριν.
  Το  Πτελεό ήταν σημαντική πόλη του βασιλείου του Πρωτεσίλαου και κατά την ομηρική εποχή. Ωστόσο πρωτεύουσα του βασιλείου αυτού ήταν η Φυλάκη, η οποία βρισκόταν πολύ κοντά στο ομώνυμο χωριό Φυλάκη του σημερινού Δήμου Αλμυρού.
Ο Πτελεός ήταν ένα από τα λιμάνια του βασιλείου του Πρωτεσίλαου. Ο Όμηρος αναφέρει για τον Πρωτεσίλαο και το βασίλει
ό του:

 Ο
δ' εχον Φυλάκην κα Πύρασον νθεμόεντα
 Δήμητρος τέμενος, τωνά τε μητέρα μήλων,
γχίαλόν τ' ντρνα δ Πτελεν λεχεποίην,
τν α Πρωτεσίλαος ρήϊος γεμόνευε


" Πήγαν στην Τροία όσοι κατοικούσαν τη Φυλάκη και  τη  λουλουδένια Πύρασο,
της  Δήμητρας τον αφιερωμένο τόπο, και την Ίτωνα τη μάνα των προβάτων
και την Αντρώνα, κοντά στο περιγιάλι, και την Πτελεό με το πολύ χορτάρι
πούκανε για στρώμα κρεβατιού, αυτών αρχηγός ήταν ο Πρωτεσίλαος ο πολεμικός "Το ομηρικό βασίλειο του Πρωτεσίλαου απλωνόταν, αν χρησιμοποιήσουμε για την οριοθέτηση του τις σύγχρονες ονομασίες, από τη σημερινή Νέα Αγχίαλο ως τη Φυλάκη του Αλμυρού, (το παλιό Κιτίκι), έφτανε ως κάπου κοντά στο σημερινό ακατοίκητο χωριό της επαρχίας Αλμυρού Καταντζάνταλι και κατέβαινε στην παραλία της σημερινής Γλύφας του νομού Φθιώτιδας.
         Το ομηρικό Πτελεό δεν βρισκόταν στη σημερινή θέση του χωριού. Δεν βρισκόταν ούτε στο λόφο του βενετικού Κάστρου που δεσπόζει μέχρι σήμερα στην περιοχή αυτή. Η ακριβής θέση του δεν είναι γνωστή με κατηγορηματική βεβαιότητα. Δεν έχει εξακριβωθεί με αναντίρρητες επιστημονικές αποδείξεις.
   Παρόλα αυτά κανένα άλλο μέρος της περιοχής του Πτελεού σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουν γίνει γνωστά από τις έρευνες που έχουν γίνει,  δεν παρουσιάζει τόσες και τέτοιες  ενδείξεις για την ύπαρξη σε κάποια άλλη θέση του ομηρικού Πτελεού , τις οποίες παρουσιάζει ο λόφος "Γρίτσα".
   Μπορούμε να εκτιμούμε ότι το Πτελεό του Πρωτεσίλαου βρίσκονταν στο λόφο της "Γρίτσας" και ότι οι θολωτοί και μη θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι που ερευνήθηκαν εκεί τριγύρω ανήκαν σε πρόσωπα της ευρύτερης βασιλικής  οικογένειας του Πρωτεσίλαου ή άλλων αρχοντικών οικογενειών του βασιλείου του.

ἀνθεμόεντα = λουλουδένια                                                                                                                                 μητέρα μήλων = μάνα των προβάτων                                                                                                                    ἀγχίαλόν =  κοντά στο περιγιάλι                                                                                                                           λεχεποίην = φυτρώνει πολύ χορτάρι

ΠΟΛΕΙΣ στο βασίλειο του  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ   - ΦΘΙΩΤΙΣ ΑΧΑΪΑ -  

                                                  Πύρασον = Νέα Αγχίαλος
                                                  Φυλάκην = Φυλάκη ( χωριό κοντά στον Αλμυρό )
                                                  Ἴτωνα = αρχαία πόλη βορειοδυτικά του Αλμυρού
                                                  Ἀντρῶνα = Γλύφα (θέση Φανός)
                                                  Πτελεὸν = Πτελεός


 Βιβλιογραφία : ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΙΟΣ ΄΄Ο Πτελεός της Θεσσαλίας 3.000 χρόνια ιστορίας΄΄

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΤΕΛΕΟΥ

    Η ιστοσελίδα ΄Στη γειτονιά του Πρωτεσίλαου : Το αρχαιολογικό μονοπάτι από τη Μηκηναϊκή εποχή στα κλασικά χρόνια΄ δημιουργήθηκε για το ομότιτλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονεί το σχολείο μας  
        ©  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ