ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗ  ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧH ΣTA  ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

 

ΘΟΛΩΤΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ Β

 

    Τη χρονιά  του 1952 κατά τις ανασκαφές ( φ1 - φ2 ) που πραγματοποίησε ο αρχαιολόγος  Νικόλαος Μ. Βερδελής με δαπάνη της Αρχαιολογικής Εταιρίας Αθηνών στο λόφο ΄΄Γρίτσα΄΄ του Πτελεού,  αποκαλύφθηκε  μυκηναϊκός θολωτός τάφος.     
    Ο ΄δρόμος΄ έχει κατεύθυνση προς Β., είναι στενός και οι πλευρές του πηγαίνουν σχεδόν παράλληλες.
Το μήκος του είναι 2.10 μ., το πλάτος 0.72-0.70 μ.,
  Οι τοίχοι του ΄δρόμου΄ αποτελούνται από πλακωτές πέτρες και παρά το μικρό του ύψος είναι αισθητή η κλίση τους προς τα πάνω.
    Η θόλος αποτελεί κανονικό περίπου κύκλο, με διάμετρο 1.93 Χ 1.87, είναι χτισμένη με μικρές πλακωτές πέτρες και διατηρείται  σε  ύψος  0.70 μ. Το έδαφος της θόλου και εκείνο του ΄δρόμου΄ αποτελεί φυσικός βράχος και οι ανωμαλίες του ισοπεδώθηκαν με στρώματα από χώμα και χαλίκι.
    Στο ανώτερο στρώμα της θόλου βρέθηκαν ελάχιστα απομεινάρια ανθρώπινων οστών και πολλά θαλάσσια όστρακα. Στα κατώτερα στρώματα σε βάθος 0.50 μ. βρέθηκε το αγγείο της Εικόνας 17α, στο δυτικό άκρο κομμάτι ανθρώπινου κρανίου και το αγγείο της Εικόνας 17β μέσα στο οποίο ήταν  το ειδώλιο τη Εικόνας 17δ.

α ) τρίωτον πυξιδοειδές αγγείο

β ) άωτος αμφορίσκος

γ ) δίωτον πιξιοειδές αγγείο

δ ) πήλινο ειδώλιο με ανυψωμένους τους βραχίονες

 
  Προς την είσοδο της θόλου, μερικά λίθινα κωνικά κομβία (κουμπιά), καθώς και αγγεία. Εντός του ΄δρόμου΄ υπήρχαν μερικά ανθρώπινα οστά.
Στο δυτικό άκρο της θόλου πάνω σε φυσικό βράχο βρέθηκε μάζα ερυθράς χρωστικής ύλης και άλλη μελανοπράσινη, κολουροειδές βαρίδιο, ωτίον εκ χονδρού χειροποιήτου, και κομμάτι από μινύειο αγγείο.

  Άλλα ευρήματα από τον τάφο απεικονίζονται στην Εικόνα 18 α-β

α ) δίωτος αμφορίσκος

β ) δίωτος αμφορίσκος

  Στην Εικόνα 21 Α-Β αποτυπώνεται διακόσμηση  αγγείων από τους τάφους στον αρχαιολογικό χώρο ΄΄Γρίτσα΄΄ Πτελεού Μαγνησίας.

Α- Β ) η μεταξύ των λαβών διακόσμηση, του ζεύγους ταινιών άνω και κάτω, αποτελείται από σειρές αντιτιθεμένων διαγράμμων  τριγώνων


  Ο θολωτός μυκηναϊκός  τάφος Β  χρησιμοποιήθηκε  κυρίως στην YE IIIC1 περίοδο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του έτους 1952  -  ΑΘΗΝΑΙ 1955

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΤΕΛΕΟΥ

    Η ιστοσελίδα ''Στη γειτονιά του Πρωτεσίλαου : Το αρχαιολογικό μονοπάτι από την Μηκηναϊκή εποχή στα κλασικά χρόνια'' δημιουργήθηκε για το ομότιτλο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εκπονεί το σχολείο μας  
        ©  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ