Σταματία Σταμάτη, φιλόλογος

 

Κεντρική σελίδα
Α΄ Γυμνασίου
Β΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικές Ασκήσεις
Λογοτεχνία
Γραμματική
Τέχνη
Ελληνική Μυθολογία
Εργασίες
Sites θυγατρικά

 

Ασκήσεις και εργασίες που έχω δημιουργήσει με το λογισμικό Hot Potatoes.

 

Παρουσιάσεις και ασκήσεις σε Power Point.

 

Παρουσιάσεις σε Adobe Reader.

 

Ασκήσεις σε Word και σε Excel.

 

Εργασίες σε MsPublisher.

 

Εργασίες με το λογισμικό ExeLearning

 

 

(Για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου - και για το Λύκειο)

 

 

 

 

 

http://mstamati.wordpress.com

 

 

 

Στο site http://karyatis7.googlepages.com παρουσιάζονται και άλλες εργασίες μου. Πιο συγκεκριμένα, στο μενού αριστερά, δείτε στα Θυγατρικά Sites.

 

 

 

Διαθεματικές Εργασίες:

 

ΤΟ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ

Η ΜΑΝΑ

ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ

 

 

 

Κεντρική σελίδα Α΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου Λεξιλογικές Ασκήσεις Λογοτεχνία Γραμματική Τέχνη Ελληνική Μυθολογία Εργασίες Sites θυγατρικά

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 20:36:47

 

Δικαιώματα © Σταματία Λ. Μ. Σταμάτη 2005 - 2011