Η ΜΑΝΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ


 

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Λ. Μ. ΣΤΑΜΑΤΗ