ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΜΑΜΑ!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι κάρτες που δημιούργησε η Μόρφω για τη μητέρα της
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ Λ. Μ. ΣΤΑΜΑΤΗ