Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΝΟΥ
Αγαπημένα
 

 

Ασκήσεις διαίρεσης

Επιλέξτε την άσκηση διαίρεσης που θέλετε από τις παρακάτω κατηγορίες:

(αφού δημιουργηθεί το Φύλλο Ασκήσεων, στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε)

ή φτιάξτε τις δικές σας ασκήσεις διαίρεσης με τις Σειριακές Ασκήσεις!

Κατηγορίες Διαίρεσης

Διαίρεση μονοψήφιων αριθμών

Διαίρεση διψήφιων αριθμών

Διαίρεση με σταθερό αριθμό

Διαίρεση τριψήφιων αριθμών

Διαίρεση με σταθερό αριθμό

Για να προτείνετε μια νέα κατηγορία για τις ασκήσεις διαίρεσης, χρησιμοποιείστε τη σελίδα Επικοινωνίας.