Πρόγραμμα Δημιουργίας Φύλλων Ασκήσεων Αριθμητικής για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΝΟΥ
Αγαπημένα
 

 

Ασκήσεις πρόσθεσης

Επιλέξτε την άσκηση πρόσθεσης που θέλετε από τις παρακάτω κατηγορίες:

(αφού δημιουργηθεί το Φύλλο Ασκήσεων, στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε)

ή φτιάξτε τις δικές σας ασκήσεις πρόσθεσης με τις Σειριακές Ασκήσεις!

Κατηγορίες Πρόσθεσης

Πρόσθεση μονοψήφιων αριθμών

Πρόσθεση διψήφιων αριθμών

Πρόσθεση τριψήφιων αριθμών

Πρόσθεση τετραψήφιων αριθμών

Για να προτείνετε μια νέα κατηγορία για τις ασκήσεις πρόσθεσης, χρησιμοποιείστε τη σελίδα Επικοινωνίας.