Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Επάνω
Γενικής Χρήσης
Διαδικτύου
Γνωστικών Αντικειμένων


Κεντρική
Επάνω


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


PRINT PDF   

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 

Γενικά Λογισμικά

Βάσεις Δεδομένων

Επεξεργαστής Κειμένου

Προγράμματα Ζωγραφικής

Λογιστικό Φύλλο

Εκπαιδευτικά Παιγνίδια

Πρόγραμμα Παρουσίασης    

 

Γενικά Λογισμικά (για όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

INSPIRATION
Στο πιο βασικό επίπεδο είναι ένα εργαλείο για τη γρήγορη ανάπτυξη διαγραμμάτων που αποτελούνται από εικόνες (σύμβολα) συνδεδεμένες με γραμμές (συνδέσμους).  Τα σύμβολα μπορούν να είναι πλαίσια που περιέχουν κείμενο ή εικόνες, είτε μέσα από τις εικόνες που παρέχονται με το πρόγραμμα, είτε οποιαδήποτε άλλη εικόνα που αντλήθηκε από ένα ιστότοπο, φωτογραφική μηχανή, ή σαρωτή. Μπορείτε να ταξινομήσετε ένα γρήγορα κατασκευασμένο διάγραμμα σε μια σαφή ιεραρχία, να δείτε ένα ιεραρχικό διάγραμμα σαν μια συνοπτική παρουσίαση κειμένου, να τοποθετήσετε αυτή την περίληψη, με ή χωρίς το διάγραμμα, σ’ ένα επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικό παρουσίασης, να αποθηκεύσετε ένα διάγραμμα ως μια ιστοσελίδα, να δημιουργήσετε υπερσυνδέσμους με ιστότοπους ή άλλα έγγραφα του Inspiration, να ηχογραφήσετε ήχο και να τον επισυνάψετε σ’ ένα σύμβολο, να προσθέσετε σημειώσεις κειμένου σ’ ένα σύμβολο, να αποκρύπτετε και να αποκαλύπτετε τα χαμηλότερα επίπεδα ενός διαγράμματος.

...περισσότερα

Συστήματα Εννοιολογικής Χαρτογράφησης
Inspiration Tutorial (Ν. Κομματάς, Τ. Φορτούνη)
Σενάριο Μάθησης: Οικολογικό πρόβλημα του πλανήτη μας: ερευνούμε, συγκρίνουμε, κρίνουμε και προτείνουμε! (Μ. Φραγκάκη)
Σενάριο Μάθησης: Δραστηριότητα Ιστορίας Ε' Δημοτικού με τη Χρήση Εννοιολογικού Χάρτη
Δραστηριότητα Ιστορίας: Η εξάπλωση του Χριστιανισμού

 

INSPIRE DATA

Εκπαιδευτικό περιβάλλον για διαχείριση δεδομένων.

...περισσότερα

 

KIDSPIRATION

Είναι λογισμικό εννοιολογικήςχαρτογράφησης, με κατάλληλα προσαρμοσμένη διεπιφάνεια χρήσης για παιδιά μικρής ηλικίας που δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία στο Διαδίκτυο, ενσωμάτωση νέων εικόνων, δημιουργία νέων βιβλιοθηκών με αντικείμενα, προσθήκη ήχου, δυνατότητα σχεδίασηςιστοσελίδων.

...περισσότερα

 

MINDMAPPER Jr

Είναι λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, με κατάλληλα προσαρμοσμένη διεπιφάνεια χρήσης για παιδιά μικρής ηλικίας.

...περισσότερα

 
 

BELVEDERE

Εργαλείο εννοιολογικής απεικόνισης το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία και την πλοήγηση μεταξύ διαφόρων ειδών εννοιολογικών χαρτών, σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.

...περισσότερα

 

HOT POTATOES
Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή.

...περισσότερα

...περισσότερα

...περισσότερα (οδηγός χρήσης του Γ. Σαλονικίδη)

Hot Potatoes Tutorial (Γ. Μόκιας)
Σενάριο Μάθησης: Αξιοποίηση χαρακτηριστικών του λογισμικού HotPotatoes στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας της Ε’ Δημοτικού (Γ. Γουμενάκης)

 

Επεξεργαστής Κειμένου

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Επεξεργασία Κειμένου
Διδάσκοντας με τη βοήθεια Επεξεργαστή Κειμένου

   

MICROSOFT WORD
 

...περισσότερα

Σενάριο Μάθησης: Ο ξένος - η έννοια του "άλλου" στη ζωή και στα κείμενά μας (Μ. Φραγκάκη)
Δραστηριότητα στην εισαγωγή σχολίου του επεξεργαστή κειμένου (Ελληνιάδου Ε., Κανελλή Α., Μπαλκίζας Ν., 2008).

 

Λογιστικό Φύλλο

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Λογιστικό Φύλλο
Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού Υπολογιστικών Φύλλων

   

MICROSOFT EXCEL
 

...περισσότερα

Σενάριο Μάθησης: Κατανάλωση Νερού (Μ. Αργύρης)
Σχέδιο μαθήματος: Τα κλάσματα (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Τα κλάσματα (Μπαλκίζας Ν., 2008).

 

Πρόγραμμα Παρουσίασης

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Λογισμικό Παρουσίασης
Διδάσκοντας με τη βοήθεια Λογισμικού Παρουσιάσεων

   

MICROSOFT POWERPOINT
 

...περισσότερα

Σενάριο μάθησης: Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας - Εικονογραφημένο παραμύθι (Μπαλκίζας Ν., 2008).

 

Βάσεις Δεδομένων

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι Βάσεις Δεδομένων

 

TABLETOP Jr
Το εκπαιδευτικό λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα Tabletop Jr & Tabletop αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση των εννοιών της συλλογής, καταχώρησης, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων. H συγκεκριμένη εκπαιδευτική εφαρμογή συμπληρώνει τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία και αποτελεί εργαλείο στα χέρια του καθηγητή που επιθυμεί να δημιουργήσει δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων ή τη διερεύνηση - επανάληψη - αξιολόγηση δύσκολων εννοιών. H εφαρμογή συνοδεύεται από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που καλύπτουν μια ευρεία περιοχή διδακτικών αντικειμένων και μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

...περισσότερα

Tabletop: Εγχειρίδιο Χρήσης
Tabletop: Τετράδιο Μαθητή
Tabletop: Βιβλίο Δασκάλου
Σενάριο Μάθησης: Ερευνώ και εκτιμώ (Μ. Αργύρης)

 

ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ
Εφαρμογή για τη διαχείριση και την επεξεργασία δεδομένων. Με το "Ταξινομούμε" μπορεί κανείς να θέσει ένα υπό εξέταση ερώτημα, να αναζητήσει πληροφορίες σχετικές μ' αυτό, να διατυπώσει υποθέσεις, να αναπτύξει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και να αξιολογεί την όλη ερευνητική πορεία.

...περισσότερα

Αβάκιο - Εγχειρίδιο Ταξινομούμε
Σενάριο Μάθησης: Ψηλότερος - Ταχύτερος; (Μ. Αργύρης)

 

Προγράμματα Ζωγραφικής

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Συστήματα έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας για μικρές ηλικίες

 

TUXPAINT
Το TuxPaint είναι ένα δωρεάν, βραβευμένο πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά 3 έως 12 ετών. Συνδυάζει μια εύκολη στη χρήση διεπιφάνεια, αστεία ηχητικά εφέ, και μια μασκότ καρτούν που ενθαρρύνει και καθοδηγεί τα παιδιά καθώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Στα παιδιά παρέχεται μια κενή περιοχή σχεδίασης και μια ποικιλία σχεδιαστικών εργαλείων για να βοηθηθεί η δημιουργικότητά τους.

...περισσότερα

Tux Paint Tutorial (στα Αγγλικά)
Δραστηριότητα με το Tux Paint: Ο Κύκλος του Νερού με 5 εικόνες! (Ν. Μπαλκίζας)
Κατεβάστε το αρχείο από εδώ και αποσυμπιέστε το. Παίζει στον explorer.

 

REVELATION NATURAL ART
Το λογισμικό Revelation Natural Art έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά και παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων κατάλληλων για ζωγραφική και απλή επεξεργασία κειμένων, με την προσθήκη έτοιμων σχεδίων (στάμπες) ή βασικών γεωμετρικών σχημάτων (όπως γραμμές, κύκλους, ορθογώνια, ελλείψεις, πολύγωνα), που οι μαθητές συμπληρώνουν με το κατάλληλο χρώμα ή το επιθυμητό μοτίβο. Επιπλέον, μπορούν να ταξινομήσουν, να περιστρέψουν, να τροποποιήσουν, να μεγεθύνουν και να χρωματίσουν τις εικόνες. Παρέχει επίσης ισχυρά εργαλεία για δημιουργία κινουμένων σχεδίων ή ακόμη και ταινιών (π.χ. ακολουθίες στοιχείων). Υποστηρίζει πολλές προηγμένες διαδικασίες γραφικής παράστασης και αναγνωρίζει (και για το άνοιγμα και για την αποθήκευση) όλους τους γνωστούς τύπους αρχείων.

...περισσότερα

Revelation Natural Art: Εγχειρίδιο Χρήσης
Σενάριο Μάθησης: Η βυζαντινή τέχνη με το Revelation Natural Art - Καλλιτέχνες της ιστορίας (Μ. Φραγκάκη)

 

ΜΑΓΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Είναι πρόγραμμα ζωγραφικής, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους που θέλουν να μάθουν να ζωγραφίζουν και να δοκιμάσουν τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες.

...περισσότερα

 

DRAWING FOR CHILDREN

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά με πολλές και πρωτότυπες λειτουργίες.

...περισσότερα

 

KIDPIX

Είναι πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά.

...περισσότερα

 

KIDPAD

Πρόκειται για ένα συνεργατικό εργαλείο μη γραμμικής οπτικής αναπαράστασης των ιδεών των παιδιών (εικόνα, κειμένο).

...περισσότερα

 

Εκπαιδευτικά Παιγνίδια

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

STREET ADVENTURE
Εκπαιδευτικό παιχνίδι ρυθμιζόμενο σε δύο επίπεδα δυσκολίας που στόχο έχει να διδάξει στα παιδιά τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Τα παιδιά περιφέρονται στην πόλη, περνούν από δρόμους με ή χωρίς διαβάσεις και φανάρια, μαθαίνουν πώς να συμπεριφέρονται μέσα στο αυτοκίνητο και πώς να χρησιμοποιούν το λεωφορείο.

...περισσότερα

 

ΣΑΛΤΟ & ΖΕΛΙΑ
Πρόκειται για εκπαιδευτική σειρά cd-rom “Ο Σάλτο και η Ζέλια που υποστηρίζει την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον και δραστηριότητες που δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τη μαθητική ιδιότητα του παιδιού αλλά το βοηθούν να αναπτυχθεί συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά έχοντας για οδηγό το παιχνίδι.

Τα 3 cd-rom της σειράς είναι:

"Ο Σάλτο και η Ζέλια στη χώρα των Ιπποπόταμων"

"Ο Σάλτο και η Ζέλια στη χώρα των Σοφά"

"Ο Σάλτο και η Ζέλια στη χώρα των Ρομπότ"

...περισσότερα

 

 

RAM KID
Σειρά εκπαιδευτικών λογισμικών εξάσκησης και πρακτικής για όλα τα σχολικά αντικείμενα.

...περισσότερα

 

THE JOLLY POST OFFICE
Περιβάλλον εξάσκησης και πρακτικής με παιγνιώδη χαρακτήρα.

...περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα