Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Παρουσιάσεις Ενοτήτων
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ.
Σελίδες με Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Σενάριο
Βιβλιογραφία ΤΠΕ


Κεντρική


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ


1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Δείγμα Γενικού Μέρους

Δείγμα ΠΕ60/70

Απαντήσεις Γενικού Μέρους

Απαντήσεις ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Ερωτήσεις πιστοποίησης - Γενικό Μέρος (οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές)

Ερωτήσεις πιστοποίησης - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60/70) (οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές)

Ερωτήσεις πιστοποίησης - Νέες (ενημέρωση: 25/5/2014)

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Εκπαιδευτικό (Διδακτικό) Σενάριο (ΕΑΙΤΥ)
Εκπαιδευτικό Σενάριο - Σχέδιο Μαθήματος: Διαφορές

ΔΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Δομή Σεναρίου 1 (ΕΑΙΤΥ)
Δομή Σεναρίου 2 (Μ. Φραγκάκη) (επικαιροποίηση: Γρ. Κυριακού)
Δομή Σεναρίου 3 (Χ. Κυνηγός)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

149 Θέματα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου ΝΕΟ! (τελευταία ενημέρωση: 7/10/2014)

(Περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που έχουν δοθεί στην πιστοποίηση, σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα, προτάσεις υλοποίησής τους με συγκεκριμένα λογισμικά, αναφορές στην ύλη των γνωστικών αντικειμένων)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Οδηγίες για την Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών (Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης - Απρίλιος 2013)

Οδηγίες για την Πιστοποίηση
Πλαίσιο Ελεύθερου Θέματος ΠΕ60-70 (με οδηγίες)
Δομή Σεναρίου 1 (Οδηγίες Σύνταξης Εκπαιδευτικού Σεναρίου)
Κατάλογος Ρημάτων για τη Διατύπωση Στόχων
Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Εκπαιδευτικά Συστήματα με ΤΠΕ
Σύγχρονες Θεωρίες για τη Μάθηση με Εργαλεία ΤΠΕ
Κατηγορίες Λογισμικών ή Εφαρμογών
Κατάλογος Εργαλείων για τα Σενάρια
Σχεδιασμός Σεναρίων κατά Γνωστικό Αντικείμενο

Σημ: Για να λειτουργήσουν οι υπερσυνδέσεις στα αρχεία .pdf θα πρέπει τα αρχεία να είναι στον ίδιο φάκελο. Επίσης, ΜΗΝ τα μετονομάσετε! "Παίζουν" και απευθείας στον explorer για όποιον δεν θέλει να τα κατεβάσει. Για την επιμέλεια των παραπάνω κειμένων έγινε χρήση κυρίως του Υλικού Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου του ΕΑΙΤΥ, όπως αναφέρεται σχετικά σε βιβλιογραφική αναφορά, για να υπάρχει συμφωνία σε σχέση με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σενάριο Μάθησης: Ο κύκλος του νερού
Δραστηριότητα 1: Εννοιολογικός χάρτης
Δραστηριότητα 2: Ο κύκλος του νερού (προσομοίωση) (προσπελάστηκε από Κ.Π.Ε. Καστοριάς)
Δραστηριότητα 3: Οπτικοποίηση του κύκλου του νερού με το Tux Paint

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Παράδειγμα Μετασχηματισμού της Γνώσης με τη Χρήση ΤΠΕ
Ηλεκτρικό Κύκλωμα (Εννοιολογικός χάρτης)
Ηλεκτρικό Κύκλωμα (κατασκευή με πολυμεσικό εργαλείο)

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα