ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(για τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ)

Πειραιάς 18535, Ελλάδα

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ''ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ''

 

Γνωριμία και Παρουσίαση

 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

Κατάσταση Επιμορφωνόμενων

 

Η Διδασκαλία των ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (Ν. Μπαλκίζας)

 

 

 

 

Φύλλα Εργασίας

 

Φύλλο Εργασίας 1

 

Φύλλο Εργασίας 2

 

 

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 

Διδασκαλία - πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ 1139Β)

 

Διδασκαλία - πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (Φ.12/879/88413/Γ1/20-07-2010)

 

 

 

 

Κατηγορίες ΕΛ & Θεωρίες Μάθησης με ΤΠΕ

 

Κατηγοριοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 

Χάρτης Ε.Λ. (ΠΕ60/70)

  Σύγχρονες Θεωρίες για τη Μάθηση με Εργαλεία ΤΠΕ

 

 

 

 

Διδακτικό Σενάριο
& Παραδείγματα

 

Πρότυπο Διδακτικού Σεναρίου (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)

 

Οδηγίες Σύνταξης Διδακτικού Σεναρίου

 

Σενάριο Μάθησης: Ο κύκλος του νερού
Δραστηριότητα 1: Εννοιολογικός χάρτης
  Δραστηριότητα 2: Ο κύκλος του νερού (προσομοίωση) (Κ.Π.Ε. Καστοριάς)
  Δραστηριότητα 3: Οπτικοποίηση του κύκλου του νερού με το Tux Paint

 

Σενάριο μάθησης: Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας
 
Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας - Εικονογραφημένο παραμύθι

 

 

 

 

12 Αρχές για τη Μάθηση

 

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές (Σ. Βοσνιάδου)

 

 

 

 

Διδακτικές Προσεγγίσεις

 

Καταιγισμός Ιδεών

 

Σχέδιο Εργασίας (Μέθοδος Project) (Μ. Φραγκάκη)

 

Επίλυση Προβλήματος

 

Ιστοεξερεύνηση

 

Μαθητική Έρευνα

 

 

 

 

Σενάρια & Δραστηριότητες με βάση τις Διδακτικές Προσεγγίσεις

 

Σχέδιο Εργασίας (Μέθοδος Project) (Μ. Φραγκάκη)

 

Επίλυση Προβλήματος | β.α.

 

Ιστοεξερεύνηση (Ε. Σπυράτου, Γ. Γουμενάκης)

 

Μαθητική έρευνα (Κοσμίδου Ι., Γεωργίτη Μ., Ευσταθίου Ε., Καλένη Ε.) | β.α.

 

 

 

 


ΒιβλιογραφΙα

Βοσνιάδου, Σ., (2002), Πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Αθήνα: Gutenberg.

Κόμης, Β., (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς, Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ., Καρτσιώτης, Θ., (2010), Οδηγός Εκπαιδευτικών για το Μάθημα των Τ.Π.Ε. στα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.

Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α., (2006), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Συνολική Προσέγγιση. Α΄ Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων.

ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2010), Επικαιροποιημένο ΑΠΣ του μαθήματος των ΤΠΕ. (Φ.12/879/88413/Γ1-28-07-2010, ΦΕΚ 1139/2010, τ.Β).

Φραγκάκη, Μ., (2007), Μεθοδολογική Προσέγγιση του Κριτικού - Χειραφετικού Παραδείγματος (Κ.Χ.Φ.) / Η Μέθοδος Project.

 

ΥΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΟΕΠΕΚ

 

 

Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής που θα διδάξουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

 

 

 

 

Παρουσιάσεις

 

 

 

 

Φόρμα εκπαιδευτικού σεναρίου Τ.Π.Ε. (Έκδοση 8)


ΟΕΠΕΚ - Δικτυακός χώρος υποστήριξης επιμορφωτικών δράσεων

Copyright©2010 | Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr