ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ


 

Αρχική Σελίδα
Πρόγραμμα Σπουδών
Παιδ. Αξιοποίηση Ε.Λ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 
Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
 
Επιμορφωτικό Υλικό

Οι ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 

 

Γενικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης εκπαιδευτικού λογισμικού

Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μπαλκίζας Ν., 2007).
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο (Μπαλκίζας Ν., 2007).
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής (για το δημοτικό σχολείο).
Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ, 1997).
Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση (Μπαλκίζας Ν., 2008).

   
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού (Μπαλκίζας Ν., 2008).
Φύλλο παρατήρησης - καταγραφής εκπαιδευτικού λογισμικού (Μπαλκίζας Ν., 2008).

   
Σύγχρονες προσεγγίσεις ειδικής διδακτικής και μεθοδολογίας στη διδασκαλία μαθημάτων με χρήση ΤΠΕ

Προσεγγίσεις ειδικής διδακτικής και μεθοδολογίας στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας με ΤΠΕ (Πηνελόπη Παπαϊωάννου).
Χρήση νέων Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο μάθημα των Θρησκευτικών Δημοτικού (Γ. Οικονόμου).
Η ειδική διδακτική της ιστορίας με βάση τις ΤΠΕ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).

Copyright©2008: Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr