κεντρική δραστηριότητες πίσω

μορφές ενέργειας


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
1. Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο πετρέλαιο ονομάζεται .
2. Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει ενέργεια.
3. Το φως είναι ενέργεια.
4. Η θερμότητα προέρχεται απο την ενέργεια και μεταφέρεται απο το θερμότερο στο ψυχρότερο σώμα, όταν αυτά ερθουν σε επαφή.
5. Η αποθηκευμένη ενέργεια στον πυρήνα των ατόμων ονομάζεται .
6. Οι μπαταρίες αποθηκεύουν ενέργεια που μας την προσφέρουν με μορφή .