κεντρική δραστηριότητες πίσω

συμβατικές πηγές ενέργειας και μορφές ενέργειας


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
1. Το πετρέλαιο έχει αποθηκευμένη ενέργεια
2. Οι πυρήνες των έχουν αποθηκευμένη ενέργεια.
3. Το αέριο έχει αποθηκευμένη ενέργεια.
4. Ο γαιάνθρακας έχει αποθηκευμένη ενέργεια.