κεντρική δραστηριότητες πίσω

η ενέργεια αλλάζει μορφή: συμβατικές


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
1. Όταν καίγεται το πετρέλαιο η ενέργεια μετατρέπεται σε .
2. Στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια η καύση του γαιάνθρακα μετατρέπει την ενέργεια σε και στη συνέχεια σε .
3. Στα πυρηνικά εργοστάσια η ενέργεια μετατρέπεται σε .
4. Η καύση του φυσικού αερίου στους καυστήρες των κατοικιών μετατρέπει την ενέργεια σε και με κατάλληλες συσκευές μπορεί να μετατραπεί και σε .
5. Στα πυρηνικά υποβρύχια η πυρηνική ενέργεια μετατρέπεται σε , σε και σε