κεντρική δραστηριότητες πίσω

η ενέργεια αλλάζει μορφή: ανανεώσιμες


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
1. Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια μετατρέπουν την ενέργεια του νερού ενός φράγματος, αρχικά σε και στη συνέχεια σε ενέργεια.
2. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μετατρέπει την ενέργεια σε .
3. Στα αιολικά πάρκα οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε ενέργεια.
4. Ένα φωτοβολταικό σύστημα μετατρέπει την ενέργεια σε .
5. Ένα σύστημα εκμετάλευσης της γεωθερμίας μετατρέπει την ενέργεια της γης σε .
6. Ένα συστημα εκμετάλευσης της ωκεάνιας ενέργειας μετατρέπει την ενέργεια των κυμάτων σε .