κεντρική δραστηριότητες πίσω

είναι η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα η πυρηνική ενέργεια;


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους για τον και το .
Πολλές φορές οι πυρηνικές αντιδράσεις είτε λόγω προβλημάτων είτε λόγω λάθους,
γίνονται ανεξέλεγκτες και τεράστιες ποσότητες επικίνδυνης εκλύονται στο περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις στην των ανθρώπων και το απο την ραδιενεργή ακτινοβολία είναι ανυπολόγιστες.
Ακόμη και στην περίπτωση αποφυγής ατυχήματος τα πυρηνικά είναι επικίνδυνα και πρέπει να φυλάσσονται για πάρα πολλά σε ειδίκους χώρους, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το .