κεντρική δραστηριότητες πίσω

συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


  
Συμπλήρωσε όλα τα κενά, μετά πάτησε "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Χρησιμοποίησε το κουμπί "Βοήθεια" για να σου δωθούν κάποια γράμματα της απάντησης.
Οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε (μη ανανεώσιμες) και .
Το , ο , το αέριο και τα στοιχεία (ουράνιο), είναι μη ανανεώσιμες γιατί κάποτε θα τελειώσουν.
Αντίθετα, η , η , η , η , η και η ενέργεια λέγονται ανανεώσιμες πηγές γιατί πρακτικά είναι ανεξάντλητες και αναπληρώνονται πολύ γρήγορα.