κεντρική δραστηριότητες πίσω

η ενέργεια αποθηκεύεται

    
Κάνε τις σωστές αντιστοιχήσεις.