κεντρική δραστηριότητες πίσω

η ενέργεια αλλάζει μορφή 1

    
Κάνε τις σωστές αντιστοιχήσεις.