κεντρική δραστηριότητες πίσω

η ενέργεια αλλάζει μορφή 2 (ανανεώσιμες)

    
Κάνε τις σωστές αντιστοιχήσεις.