Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΜΕ 30 ΜΙΚΡΑ VIDEOS  

Πηγή: "Νεολαία Υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων",  μέσω του  YouTube (Αναρτημένα από 04-12-2009).

Επιμέλεια σειροθέτησης (27-10-2010): Ιω. Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθ. Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας  μέχρι 18-08-2011

Αρχική σελίδα


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


  Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Διάρκεια 03΄. 14΄΄

 

 


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

01. Όλοι έχουμε γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι. Διάρκεια 01΄. 05΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

02. Μην κάνεις διακρίσεις. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

03. Το δικαίωμα στη ζωή. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

04. Όχι σκλαβιά. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

05. Όχι βασανιστήρια. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

06. Έχεις δικαιώματα όπου κι αν πας. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

07. Όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

08. Τα δικαιώματά σου προστατεύονται από το νόμο. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

09. Όχι άδικη φυλάκιση. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

10. Το δικαίωμα για δίκη. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

11. Αθώοι μέχρις αποδείξεως ενοχής. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

12. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

13. Το δικαίωμα ελευθερίας κίνησης. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

14. Το δικαίωμα στο να αναζητάς ασφαλή τόπο να ζήσεις. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

15. Το δικαίωμα στην εθνικότητα. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

16. Το δικαίωμα στο γάμο και στην οικογένεια. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

17. Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

18. Ελευθερία της σκέψης. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

19. Ελευθερία της έκφρασης. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

20. Το δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

21. Το δικαίωμα στη δημοκρατία. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

22. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

23. Το δικαίωμα στην εργασία. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

24. Το δικαίωμα στο παιχνίδι. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

25. Φαγητό και στέγη για όλους. Διάρκεια 00΄. 36΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

26. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Διάρκεια 01΄. 05΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

27. Το δικαίωμα της Πνευματικής ιδιοκτησίας. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

28. Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος. Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

29. Όλοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους (Υπευθυνότητα). Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


 

30. Αναφαίρετα τα ανθρώπινα δικαιώματα . Διάρκεια 01΄. 06΄΄

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;                 01     02     03     04     05     06     07     08     09     10     11    

        12     13     14     15     16     17    18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     


Επιστροφή στη σελίδα "videos"                                  Αρχική σελίδα

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας