Αρχική

 

Βιβλία

 

Δημοσιεύσεις

 

Απάνθισμα

 

Εκδηλώσεις

 

Βιογραφικό

 

Επικοινωνία

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Φιλόλογος - Συγγραφέας

    Η Παναγιώτα Π. Λάμπρη γεννήθηκε στη Ροδαυγή Άρτας. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρθρογραφεί, δημοσιεύει βιβλιοπαρουσιάσεις και μελέτες κι έχει βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Το 2006 εξέδωσε τη λαογραφική μελέτη "Ροδαυγή - Το Ρόδο της Αυγής", το 2009 τη συλλογή διηγημάτων "Το χάσικο ψωμί", το 2011 τη μελέτη "Κωνσταντίνος Α. Διαμάντης, ο Ιστορητής", το 2014 την ποιητική συλλογή "Ἐν ὀδύναις", το 2015 τη μελέτη "Η Μνήμη της Γεύσης - Αρχέγονων Ηπειρωτικών Εδεσμάτων Συναγωγή", το 2016, σε δεύτερη έκδοση, το βιβλίο της "Ροδαυγή - Το Ρόδο της Αυγής", το 2017 τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις "Σε δρόμους της Κίνας" και το 2018 την ποιητική συλλογή "Χαρμολῦπες".

ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ

ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

          ΛΑΛΕΙ ΚΑΙΡΙΑ                         

 

 

Δημιουργία Ιστοσελίδας: Χρήστος Δ. Στούμπος

Copyright © 2011/ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 

 

 

Κ. Π. Καβάφης, Ἡ Σατραπεία (1910)

Τί συμφορά, ἐνῶ εἶσαι καμωμένος
γιά τά ὡραῖα καί μεγάλα ἔργα
ἡ ἄδικη αὐτή σου ἡ τύχη πάντα
ἐνθάρρυνσι κ' ἐπιτυχία νά σέ ἀρνεῖται·
νά σ' ἐμποδίζουν εὐτελεῖς συνήθειες,
καί μικροπρέπειες, κι ἀδιαφορίες.
Καί τί φρικτή ἡ μέρα πού ἐνδίδεις
(ἡ μέρα πού ἀφέθηκες κ' ἐνδίδεις),
καί φεύγεις ὁδοιπόρος γιά τά Σοῦσα,
καί πιαίνεις στόν μονάρχην Ἀρταξέρξη
πού εὐνοϊκά σέ βάζει στήν αὐλή του,
καί σέ προσφέρει σατραπεῖες, καί τέτοια.
Καί σύ τά δέχεσαι μέ ἀπελπισία
αὐτά τά πράγματα πού δέν τά θέλεις.
Ἄλλα ζητεῖ ἡ ψυχή σου, γι' ἄλλα κλαίει·
τόν ἔπαινο τοῦ Δήμου καί τῶν Σοφιστῶν,
τά δύσκολα καί τ' ἀνεκτίμητα Εὖγε·
τήν Ἀγορά, τό Θέατρο, καί τούς Στεφάνους.
Αὐτά ποῦ θά στά δώσει ὁ Ἀρταξέρξης,
αὐτά ποῦ θά τά βρεῖς στή σατραπεία·
καί τί ζωή χωρίς αὐτά θά κάμεις.