Αρχική

 

Βιβλία

 

Δημοσιεύσεις

 

Σκέψεις

 

Εκδηλώσεις

 

Βιογραφικό

 

Επικοινωνία

 

Βιβλία της Παναγιώτας Π. Λάμπρη

 

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Σε δρόμους της Κίνας

 

2017

κριτικές

 

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Χαρμολῦπες

 

2018

κριτικές

 

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Λιανοτράγουδα

 

2019

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

ΣΤΑΘΜΟΙ... στόν χρόνο

 

2019

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Ροές

 

2020

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Σε δρόμους του Νεπάλ

 

2020

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Ψηφῖδες

 

2021

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Στιγμές

 

2022

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Συλλογή διηγημάτων

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Αγαθά στοιχειά

 

2022

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Λέξεις

 

2024

κριτικές

 

Παναγιώτα Π. Λάμπρη

Ποιητική συλλογή

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Για ανάγνωση

πάτα τον ακόλουθο κόμβο:

Ἐν ὀδύναις

 

2014 / 2024

Βλέπε: http://users.sch.gr/panlampri/Odynes.html