Αρχική

 

Βιβλία

 

Δημοσιεύσεις

 

Απάνθισμα

 

Εκδηλώσεις

 

Βιογραφικό

 

Επικοινωνία

 

Απάνθισμα: Κ. Π. Καβάφης (1863-1933), (25-1-2019)

 

Θερμοπύλες

Τιμή σέ ἐκείνους ὅπου στήν ζωήν των 
ὥρισαν καί φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες,
δίκαιοι κ᾿ ἴσιοι σ᾿ ὅλες των τές πράξεις,
ἀλλά μέ λύπη κιόλας κ᾿ εὐσπλαχνία,
γενναῖοι ὁσάκις εἶναι πλούσιοι,
κι ὅταν εἶναι πτωχοί, πάλ᾿ εἰς μικρόν γενναῖοι,
πάλι συντρέχοντες ὅσο μποροῦνε,
πάντοτε τήν ἀλήθεια ὁμιλοῦντες,
πλήν χωρίς μίσος γιά τούς ψευδόμενους.

Καί περισσότερη τιμή τούς πρέπει ὅταν προβλέπουν,
καί πολλοί προβλέπουν,
πῶς ὁ Ἐφιάλτης θά φανεῖ στό τέλος,
κ᾿ οἱ Μῆδοι ἐπιτέλους θά διαβοῦνε.