Φιλολογική γωνιά

Ιστότοπος για φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου

Του φιλολόγου Παναγιώτη Λουπάση

Πλαίσιο κειμένου:

Νέα

Γ΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Χρονικές & υποθετικές προτάσεις (θεωρία & ασκήσεις) (13/01/2011)

Α΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Ασκήσεις στις ονοματικές & ρηματικές φράσεις (18/01/2011)

Β΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Ασκήσεις στα είδη των συνθέτων (Ενότητα 2η)  (18/01/2011)

Β΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Ασκήσεις στους επιρρηματικούς προσδιορισμούς (Ενότητα 7η)  (18/01/2011)

Β΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Επαναληπτικές ασκήσεις (Ενότητα 1η—5η)  (18/01/2011)

Α΄ Γυμνασίου, Ομήρου Οδύσσεια: Σύντομο λεξικό όρων και εννοιών για τα ομηρικά έπη (19/01/2011)

Α΄ Γυμνασίου, Ομήρου Οδύσσεια: Εισαγωγή στην επική ποίηση και στην Οδύσσεια (19/01/2011)

Α΄ Γυμνασίου, Ομήρου Οδύσσεια: Η δομή της Οδύσσειας (σχηματική αναπαράσταση)  (19/01/2011)

Β΄ Γυμνασίου, Ομήρου Ιλιάδα: Εισαγωγή στην Ιλιάδα (ερωτήσεις & απαντήσεις)  (19/01/2011)

Β΄ Γυμνασίου, Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία περίληψης (Ενότητα 2η)  (19/01/2011)