Οργάνωση της Βιβλιοθήκης της τάξης Οργανώσαμε και αρχειοθετήσαμε τα βιβλία μας. Εκδώσαμε ατομικές κάρτες δανεισμού και μπορεί ο καθένας να δανείζεται από τη βιβλιοθήκη μας