Παπαθεοδώρου Ελένη - Παβέλης Παναγιώτης Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας” Στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Έτος  2013 - 2014 οι Ε΄ και Στ΄ τάξεις του    2ου Δημοτικού Σχολείου Κρύας Βρύσης Πέλλας και οι Εκπαιδευτικοί  Παπαθεοδώρου Ελένη & Παβέλης Παναγιώτης Συμμετέχουμε... Συνεργάτες στη Μάθηση