Σχεδίαση & Κατασκευή Παπαθεοδώρου Ελένη Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας” Στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Έτος  2014 - 2015 η Γ΄ τάξη  του    2ου Δημοτικού Σχολείου Κρύας Βρύσης Πέλλας και η Εκπαιδευτικός Παπαθεοδώρου Ελένη Συμμετέχουμε... Συνεργάτες στη Μάθηση