Σχεδίαση & Κατασκευή Παβέλης Παναγιώτης “Ο ρόλος του δασκάλου στην κοινωνία της πληροφορίας” Στα πλαίσια Σχολικών Δραστηριοτήτων για το Σχολικό Έτος  2014 - 2015 η ΣΤ΄ τάξη  του    2ου Δημοτικού Σχολείου Κρύας Βρύσης Πέλλας και ο Εκπαιδευτικός Παβέλης Παναγιώτης Συμμετέχουμε... Συνεργάτες στη Μάθηση