3ο Συνέδριο Πληροφορικής

Κεντρικής Μακεδονίας 2011

4ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2012

 

5ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2013

6ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2014

 

 

7ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2015

 

 

8ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2016

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή- Οπτικοακουστικός  Γραμματισμός στην Εκπαίδευση

9ο Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας 2017