Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε τη θεωρία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της Γ' Δημοτικού συνοδευόμενη συχνά από εκπαιδευτικά βίντεο. Επίσης, θα βρείτε ασκήσεις εξάσκησης και εμπέδωσης των γραμματικών φαινομένων.

 

Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε τη θεωρία των μαθηματικών εννοιών του βιβλίου της Γ' Δημοτικού ανά κεφάλαιο και ασκήσεις εξάσκησης. Επίσης, θα βρείτε παιχνίδια μαθηματικών που θα σας βοηθήσουν να εξασκήσετε τις μαθηματικές σας δεξιότητες.

 

Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε ερωτήσεις για κάθε κεφάλαιο του βιβλίου της Ιστορίας που θα σας βοηθήσουν να μάθετε το μάθημα της ημέρας καθώς και ασκήσεις εμπέδωσης. Επίσης, σε ορισμένα κεφάλαια θα βρείτε παρουσιάσεις του μαθήματος και εξωτερικούς συνδέσμους που οδηγούν σε ελληνικά μουσεία ή ιστότοπους με περιεχόμενο σχετικό με την ελληνική μυθολογία και τους πρώτους ελληνικούς πολιτισμούς.

 

Σε αυτό το μάθημα θα βρείτε, ανά κεφάλαιο του βιβλίου, εννοιολογικούς χάρτες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μάθημα και να οπτικοποιήσετε τις πληροφορίες που σας παρέχει. Επίσης, θα βρείτε βίντεο, παρουσιάσεις, εικόνες και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επεξεργασία και κατανόηση του μαθήματος.

 

Εδώ θα βρείτε μία πρόταση για εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα την ορθή αξιοποίηση των απορριμμάτων.

 

Clipart