Πολλές φορές όταν μιλάμε ή γράφουμε για οργανώσεις, υπηρεσίες, οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες, επιχειρήσεις κ.ά., δε γράφουμε τις ονομασίες τους ολόκληρες, αλλά χρησιμοποιούμε για συντομία μόνο τα αρχικά τους γράμματα.

 

Π.χ.:

 

Ο.Η.Ε. : Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΕΛ.ΤΑ. : Ελληνικά Ταχυδρομεία
Ν.Ε.Τ. : Νέα Ελληνική Τηλεόραση
Ε.Μ.Υ. : Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

 

 

Μετά τα αρχικά γράμματα βάζουμε τελεία.

 

 

 

backbutton