Το βοηθητικό ρήμα «είμαι»  στον ενεστώτα:

 

Εγώ είμαι
Εσύ είσαι
Αυτός είναι
Εμείς είμαστε
Εσείς είστε
Αυτοί είναι

 

 

 

Το βοηθητικό ρήμα «είμαι» στον παρατατικό και στον αόριστο

(Κλίνεται με τον ίδιο τρόπο)

 

Εγώ ήμουν
Εσύ ήσουν
Αυτός ήταν
Εμείς ήμαστε (ήμασταν)
Εσείς ήσαστε (ήσασταν)
Αυτοί ήταν

 

 

 

backbutton