Κλασματικοί αριθμοί

 

Παραδείγματα κλασματικών αριθμών:

 

image

 

Στο τελευταίο σχήμα παρατηρούμε ότι οι κλασματικοί αριθμοί που έχουν ίδιο αριθμητή και παρονομαστή είναι ίσοι με την ακεραία μονάδα.

 

image

 

Πχ:  

Στο διπλανό σχήμα έχουμε χρωματίσει και τα 6 κομμάτια του ορθογωνίου. Το έχουμε δηλαδή χρωματίσει όλο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ισούται με τη μονάδα (1).

 

 

 

Προσοχή: Αν μου δώσουν ένα σχήμα σαν αυτό:

 

image

 

και μου πουν να χρωματίσω το image ενώ το σχήμα είναι χωρισμένο σε 4 κομμάτια θα πρέπει να σκεφτώ έναν τρόπο να το ξαναχωρίσω σε 2 κομμάτια. Δηλαδή:

 

image

Έτσι θα το έχω χωρίσει σε δύο κομμάτια και θα μπορώ να χρωματίσω το image. Δηλαδή:

image

 

 

Δραστηριότητα από το skoool.gr. Κάνε κλικ εδώ.

 

 

backbutton