Θυμάμαι ότι: O πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι πράξεις αντίστροφες.

 

Για να κάνω μια διαίρεση, πχ: 48:6= ;   

 

Σκέφτομαι ποιο γινόμενο του 6 μου δίνει αποτέλεσμα πιο κοντά στο 48 χωρίς να το ξεπερνάει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 6 για να μου δίνει αριθμό ίσο ή μικρότερο του 48.

 

Σκέφτομαι την προπαίδεια του 6:

1x6=6, 2x6=12, 3x6=18, 4x6=24, 5x6=30, 6x6=36, 7x6=42, 8x6=48 !

 

Ωπ! 48! Άρα το 6 στο 48 χωράει 8 φορές!

 

Συνεπώς γράφω: 48 : 6 = 8

 

 

Όμως κάποιες φορές μπορεί να περισσεύει κάτι..., πχ: 50:6=;   

 

Σκέφτομαι ποιο γινόμενο του 6 μου δίνει αποτέλεσμα πιο κοντά στο 50 χωρίς να το ξεπερνάει. Δηλαδή, με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το 6 για να μου δίνει αριθμό ίσο ή μικρότερο του 50.

 

Σκέφτομαι την προπαίδεια του 6:

1x6=6, 2x6=12, 3x6=18, 4x6=24, 5x6=30, 6x6=36, 7x6=42, 8x6=48 !,  9x6=54 !

 

Το 54 ξεπερνάει το 50, γι’ αυτό διαλέγω το 48 που είναι μικρότερο από το 50.

 

Άρα το 6 χωράει 8 φορές στο 50 (6x8=48) αλλά περισσεύουν και 2 (50-48=2).

 

Συνεπώς γράφω: 50 = ( 6 x 8 ) + 2

 

 

Για τις διαιρέσεις Εκατοντάδων ή Χιλιάδων με το 100, γράφουμε τον αριθμό χωρίς τα δύο τελευταία του μηδενικά. Π.χ.:

300 : 100 = 3

3.000 : 100 = 30

 

Για τις διαιρέσεις Χιλιάδων με το 1.000, γράφουμε τον αριθμό χωρίς τα τρία τελευταία του μηδενικά. Π.χ.:

7.000 : 1.000 = 7

 

backbutton