Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΝΩΝ

 Άθροισμα:  Spermatophyta

Υποάθροισμα: Coniferophytina

 Παζούλης Παναγιώτης