κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Ανόργανη Χημεία Λυκείου

Από το πρόγραμμα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

Α. Εργαλεία

  • Περιοδικός πίνακας
  • Ηλεκτρονική δομή
  • Ονοματολογία και γραφή μοριακών τύπων
  • Υπολογισμοί με διαλύματα
  • Βασικοί υπολογισμοί

Β. Τέστ γνώσεων

  • Σύμβολα στοιχείων
  • Συντελεστές

Ένα πρόγραμμα Ανόργανης Χημείας που δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών του 1ου Λυκείου Κερατσινίου με την επίβλεψη του χημικού Στέλιου Ντουράκη.

Έτος κατασκευής: 2001 - 2002
Περιβάλλον: Windows

Λήψη του προγράμματος (μέγεθος: 1,15 ΜΒ)

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος