κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Εκπαιδευτικό λογισμικό

 

Τι νέο υπάρχει:

 

Οι συνάδελφοι καθηγητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους από αυτή τη σελίδα, ας έλθουν σε επικοινωνία με τον Παντελή Μπαζάνο.

 

Το λογισμικό που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς ελεύθερα χωρίς υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Απαγορεύεται η εμπορία του προγράμματος και η αποκόμιση κέρδους με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Το λογισμικό που παρουσιάζεται εδώ έχει ελεγχθεί αρκετά, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για οποιαδήποτε καταστροφή στο σύστημα που χρησιμοποιείται.

Ωστόσο οι κατασκευαστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκληθούν από τη χρήση του.

 


Υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για τα παρακάτω θέματα:

Δείτε επίσης και αυτό:

Εκπαιδευτικό λογισμικό με απλά μέσα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος