κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Περιοδικός πίνακας

 


Ένας περιοδικός πίνακας των στοιχείων με πολλές πληροφορίες, που δημιουργήθηκε από το χημικό Λάμπρο Σπύρου.

Έτος κατασκευής: 2001 - 2002
Περιβάλλον: Windows

Λήψη του προγράμματος (μέγεθος: 1,9 ΜΒ)

 

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος