κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Ανόργανη Χημεία Α' Λυκείου

 

Από το πρόγραμμα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

 • Ύλη
 • Φαινόμενα
 • Βασικές έννοιες(άτομα, μόρια, ΑΒ, ΜΒ, Avogadro κτλ.)
 • Ιδανικά αέρια
 • Ατομική θεωρία
 • Χημικοί δεσμοί
 • Περιοδικός πίνακας
 • Χημικός συμβολισμός
 • Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων
 • Χημικές εξισώσεις
 • Διαλύματα
 • Οξέα
 • Βάσεις
 • Άλατα

Το πρόγραμμα αυτό κατασκευάστηκε σαν βοήθημα στο βιβλίο Χημεία Α' Ε.Π.Λ. που διδασκόταν έως το 1998 στη Α' Λυκείου. Τα θέματα περιέχουν:

 • Επιδείξεις
 • Τεχνικές
 • Πειράματα
 • Θεωρία
 • Ερωτήσεις
 • Ασκήσεις

Έτος κατασκευής: 1996

Περιβάλλον: Windows

(Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν τρέχει σε Windows 3.x)

Κατασκευαστής: Παντελής Μπαζάνος

Λήψη του προγρμάμματος (μέγεθος: 1,9 MB)

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος