κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές

Βοήθημα Χημείας Β' Λυκείου (γενικής παιδείας)

 

Από το πρόγραμμα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

 • Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
 • Ισομέρεια οργανικών ενώσεων
 • Ανάλυση οργανικών ενώσεων
 • Αλκάνια
 • Αλκένια
 • Αλκίνια
 • Αλκοόλες
 • Καρβοξυλικά οξέα

Ένα πρόγραμμα - συμπλήρωμα στο βιβλίο Χημεία Β' Ενιαίου Λυκείου που διδάσκεται σήμερα στην Β' Λυκείου. Κάθε θέμα περιέχει:

 • Βασική θεωρία
 • Τεχνικές εκμάθησης
 • Ασκήσεις
 • Αξιολόγηση

Έτος κατασκευής: 1999

Περιβάλλον: Windows

Κατασκευαστής: Παντελής Μπαζάνος

Λήψη του 1ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 2ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 3ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 4ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 5ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 6ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 7ου μέρους (μέγεθος: 1,4 MB)

Λήψη του 8ου μέρους (μέγεθος: 1,2 MB)

Οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος

Αφού κατεβάσετε τα παραπάνω αρχεία, δημιουργήστε ένα προσωρινό φάκκελο και αποσυμπιέστετα εκεί. Ύστερα εκτελέστε το αρχείο setup.

Για τους χρήστες των Windows 2000, XP

Για να βλέπετε σωστά τα κείμενα, θα πρέπει να κατεβάσετε επιπλέον το παρακάτω αρχείο και να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τις γραμματοσειρές που βρίσκονται σε αυτό.

Λήψη του αρχείου γραμματοσειρών

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος