κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές

Πειράματα Μηχανικής Στερεών Σωμάτων Γυμνασίου

 

Από το πρόγραμμα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

 • Πυκνότητα
 • Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση
 • Ευθύγραμμη κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη
 • Δυνάμεις
 • Συνισταμένη δυνάμεων - Ισορροπία
 • Αποτελέσματα δυνάμεων
 • Βάρος
 • Τριβή
 • Ροπή
 • Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής
 • Έργο
 • Μηχανική ενέργεια
 • Διατήρηση της ενέργειας
 • Ισχύς
 • Ορμή
 • Ταλαντώσεις
 • Εκκρεμές

Ένα πρόγραμμα κατάλληλο για μαθητές γυμνασίου. Τους δίνει την ευκαιρία να πειραματιστούν, να πάρουν μετρήσεις και να τις επεξεργαστούν. Περιέχει:

 • Πειράματα
 • Θεωρία
 • Ερωτήσεις
 • Ασκήσεις

Έτος κατασκευής: 1994 - 1995

Περιβάλλον: Windows

(Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν τρέχει σε Windows 3.x)

Κατασκευαστής: Παντελής Μπαζάνος

Λήψη του προγράμματος (μέγεθος: 1,7 MB)

 
Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος