κατασκευασμένο από μάχιμους καθηγητές
Εικονικά εργαστήρια Χημείας Β' Γυμνασίου

 

Τι νέο υπάρχει:

 

Η προσπάθεια αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε σύντομα χρονικά διαστήματα θα παρουσιάζονται καινούργια εργαστήρια.

 

Επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα σύντομα!!!

 

 

 

 


Από αυτή τη σελίδα θα παρουσιάζονται εικονικά εργαστήρια που είναι σύμφωνα με τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας Β' Γυμνασίου.

Προς το παρόν είναι διαθέσιμα για λήψη τα παρακάτω:

Προσοχή:

Κάθε αρχείο που παίρνετε περιέχει ένα αρχείο κειμένου (*.txt) το οποίο είναι το αρχείο βοήθειας. Συμβουλευτείτε το αρχείο βοήθειας για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος.

Έτος κατασκευής: 2002 - 2003

Περιβάλλον: Windows

Κατασκευαστής: Παντελής Μπαζάνος

 

Copyright © 1997 - 2003 Παντελής Μπαζάνος