ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

( Νομοθεσία του Κλεισθένη )

Δημιουργία νέων φυλών με ανάμειξη των πολιτών σπάζοντας την επιρροή που ασκούσαν στην περιοχή τους οι μεγάλες οικογένειες, των ευπατριδών.

περιοχές

(εδαφικές ζώνες)

της Αττικής γης:

 

ΑΣΤΥ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ

 

ΜΕΣΟΓΑΙΑ

:περιοχές  

(εδαφικές ζώνες)

της Αττικής γης

 

κάθε φυλή αποτελείται από 3 τριττύες, δηλ. από πολίτες που κατοικούν σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής

1

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

2

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

3

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

4

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

5

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

6

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

7

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

8

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

9

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

10

Τριττύς+

+ Τριττύς+

+ Τριττύς 

= ΦΥΛΗ

                                    και επιπλέον

10 στρατηγοί

(εκλέγονταν κάθε χρόνο, ένας από κάθε φυλή)

  • στα στρατιωτικά καθήκοντα αργότερα προστέθηκαν πολιτικά καθήκοντα και απόκτησαν τη μεγαλύτερη πολιτική εξουσία

Η Βουλή αυξάνει τα μέλη της σε 500.                            

Η Βουλή διευθύνεται από μία φυλή επί ένα μήνα (35 ή 36 μέρες). Στο διάστημα αυτό η φυλή ονομάζεται πρυτανεύουσα φυλή, τα μέλη της πρυτάνεις και ο πρόεδρος Επιστάτης των πρυτάνεων.

                  

                                                                                                                   

Η Εκκλησία του Δήμου έγινε κυρίαρχο σώμα της πολιτείας.

Εφαρμόστηκε ο οστρακισμός (των επικίνδυνων για τη δημοκρατική σταθερότητα πολιτών)

Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκλεγούν σε οποιοδήποτε αξίωμα της πολιτείας.


επιστροφή: Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

12/04/2010