Μαθήματα ιστορίας
σχεδιασμένα σύμφωνα με τα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου

 

ιστορία των Αρχαίων χρόνων    

 

 

 

 

Σουμέριοι, Ασσύριοι, Φοίνικες, Εβραίοι, Μήδοι - Πέρσες, 

Η αρχαία Αίγυπτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ιστορία μεσαιωνική και νεότερη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ο Μπρέγκελ  

- ο Γκρύνεβαλντ

 

 

 

 

 

ιστορία νεότερη και σύγχρονη 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


επιστροφή: αρχική σελίδα

    Χαλούλος Παναγιώτης

22/08/2023