Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

της Ελλάδας

επί ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

(Ιαν. 1828: Άφιξη τον Ιανουάριο του Καποδίστρια στο Ναύπλιο)

Η Βουλή αυτοδιαλύθηκε,

αφού με ψήφισμα της Βουλής και του Κυβερνήτη

ορίστηκε, με θητεία μέχρι τον Απρίλιο, (υπόσχεση ότι τότε θα γίνονταν εκλογές):

"ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ"

που την αποτελούσαν:

ο Κυβερνήτης (: Εκτελεστική εξουσία)

που διορίζει (: ως Πρωθυπουργό)

Γραμματέα της Επικρατείας

και γνωμοδοτικό - νομοθετικό όργανο:

Πανελλήνιον με 27 μέλη

 

Η Νομοθετική Εξουσία ασκείται από τον Κυβερνήτη και το Πανελλήνιον

Η Πελοπόννησος και τα νησιά *διοικούνται από τους

(6) διορισμένους

έκτακτους επιτρόπους (: αντίστοιχο των νομαρχών)

στις κοινότητες παρέμεινε ο θεσμός των δημογερόντων

πρωτεύουσα η ΑΙΓΙΝΑ

Το κυβερνείο και οικία του Καποδίστρια στην Αίγινα

*  η Στερεά δεν είχε απελευθερωθεί

Οικονομικά μέτρα    Εκπαιδευτικό έργο  Ένοπλες Δυνάμεις

Η αντιπολίτευση προς τον Κυβερνήτη


επιστροφή:  Μαθήματα Ιστορίας


Χαλούλος Παναγιώτης

Αύγουστος, 2007