* συντεχνίες: ένα είδος επαγγελματικών σωματείων (παλιός ρωμαϊκός θεσμός) με αυστηρή εξειδίκευση: π.χ. άλλη η συντεχνία κρεοπωλών χοιρινού κρέατος και άλλη η συντεχνία για το μοσχαρίσιο ή το αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας. 

Από τις συντεχνίες καθορίζονται:

φημισμένα βυζαντινά προϊόντα : μετάξι, τάπητες, πορφύρα, έργα "λεπτής τέχνης" κ.α.

Πορφύρα, μετάξι, χρυσαφικά, πολύτιμοι λίθοι, κ.α. τέτοια ακριβά προϊόντα ανήκαν σε "κρατικά μονοπώλια"

 

 

 

       

Η Καστοριά:

           

επάνω: χάρτης της Καστοριάς και άποψη της πόλης με τη λίμνη της.

κάτω: Χάρτης με τα κυριότερα εμπορικά κέντρα του Βυζαντίου:

Δείτε στον παραπάνω χάρτη τα στεριανά κέντρα εμπορίου


Χαλούλος Παναγιώτης

05/07/2004