Εισαγωγή στο Edmodo

Το βίντεο που ακολουθεί αποτελεί ένα οδηγό χρήσης της πλατφόρμας του edmodo