Αρχική Σελίδα

  • Joomla
Γεια σου, αυτός ο χώρος προορίζεται για να υποστηρίζει τη λειτουργία του μαθήματος: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή όπως συνηθίζεται Πληροφορική. Το μάθημα γεννήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο του 2010 στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Μια ώρα την εβδομάδα συναντιόμαστε στο εργαστήριο του σχολείου μας για να μάθουν οι μαθητές την αλφαβήτα της ψηφιακής τεχνολογίας.   Τα αντικείμενα που μας απασχολούν – ανάλογα με την τάξη – είναι ποικίλα:  εξοικείωση με τα μέρη του υπολογιστή και τη λειτουργία του περιβάλλοντος διεπαφής,  ζωγραφική και πολυμέσα,  συγγραφή κειμένων,  ανάπτυξη παρουσιάσεων,  εννοιολογική χαρτογράφηση,  επεξεργασία πινάκων υπολογιστικών φύλλων,  δημιουργία κόμικ και ενσωμάτωση τους σε κείμενα ή παρουσιάσεις, βασικές δεξιότητες στην επικοινωνία μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ιστολόγια, ανάπτυξη ορθών πρακτικών σε θέματα εργονομίας και υγιεινής στο περιβάλλον του υπολογιστή,  ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας, σχετικότητας και καλής χρήσης της πληροφορίας.   Πηγές για τη δημιουργία της σελίδας είναι τα βιβλία: Σχολικό Βιβλίο για το μάθημα της Πληροφορικής, Πληροφορική Α', Β', Γ' Γυμνασίου Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών, Βιβλίο 1 Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών, Βιβλίο 2 Περιπέτειες στη χώρα των υπολογιστών, Βιβλίο 3   Βιβλίο Μαθήματος Ασκήσεις Θεωρίας Ασκήσεις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες   Βιβλίο Μαθήματος Ασκήσεις Θεωρίας Ασκήσεις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες